drekon.xwebstudio.online

Ing. Vít Přibyl, DiS

Projekce – dozory – stavba

Reference

Protože se na stavebním trhu pohybuji od roku 2003, naše projekční činnost směřuje převážně na individuálního zákazníka. Každý projekt je tak jiný aby vyhovovat potřebám konkrétního člověka a místu kde se bude realizovat.

Dodáváme celé projekty i části od stavební části, přes požárně bezpečnostní řešení PBŘS,  statiku, PENB průkaz energetické náročnosti budovy. Profesních části projektu: vodovod, kanalizace, vytápění, elektro, hromosvod, rekuperace, plyn. Včetně přípojek na inženýrské sítě. Projekty studní, septiků a dČOV. Vynětí ze ZPF. Projekt dopravního napojení(sjezd), oplocení. Fotovoltaické elektrárny do 50kW, Centrální vysávání. Radonový průzkum, geologický a hydrogeologický průzkum. Jsme dlouhodobou spoluprací provázaní na zpracovatele dotační titulů kteří Vaši žádost převezmou a celým procesem Vás provedou.

Přejít nahoru